JONATAN AHLMARK

Sverige 1981

Available prints, signed and numbered.

ANOTHER VIEW, 17th of September - 11 october 2015

STREETS. 1-23 september 2012

PEDESTRIAN, september 2010

Jonatan about his art:
My work can mainly be described as a contemporary depiction of the society, focusing on the cities. What happens to the forgotten and abandoned sites in urban environments and how they evolve over time has always fascinated me. Are there places that possess a non-definable sense, architectural, functionally and aesthetically, ie. places with a zero-degree architecture? Public rooms that lack a given structure and program may not infrequently serve as a new function as places for expressions and opinions, which in turn may create a new meaning to the area/location. Many of the places that interest me are in their nature controversial and often imbued with a social criticism. 

My images are often based on simple, quick snapshots depicting frozen moments from the sites. I almost exclusively work in watercolor.  The media's transparency and it's inexcusibility creates a tension in the process that requires both a more rational planning but also quick 
and spontaneous actions. 
________________________

Mitt arbete kan främst beskrivas som en samtida skildring av samhället , med fokus på städerna . Vad händer med de bortglömda och övergivna platser i stadsmiljö och hur de utvecklas över tiden har alltid fascinerat mig . Finns det platser som besitter en icke - definierbar mening , arkitektoniskt, funktionellt och estetiskt , dvs . platser med en noll - graders arkitektur? Offentliga rum som saknar en given struktur och program får inte sällan fungera som en ny funktion som platser för uttryck och åsikter , vilket i sin tur kan skapa en ny innebörd till området / platsen . Många av de platser som intresserar mig är i sin natur kontroversiella och ofta genomsyras av en social kritik . Mina bilder är ofta baserade på enkla , snabba ögonblicksbilder skildrar frusna ögonblick från platserna . Jag nästan uteslutande arbetar i akvarell . Mediernas öppenhet och det är inexcusibility skapar en spänning i den process som kräver både en mer rationell planering men också snabb och spontana insatser .

 

 

EDUCATION:


Illinois Institute of Technology
College of Architecture, IIT 2012-
School of architecture, KTH
Royal Institute of Technology 2007-2010
AWARDS:
Hammarö Kommuns Kulturstipendium 2007
REPRESENTED:
Föreningen Konst I Karlstad
Hammarö Kommun
Karlstad Kommun
Stora Enzo
Värmlands Konstförening
PUBLIC WORKS:
Energy 2005, Stora Enzo

 

EXHIBITIONS:

2015 Galleri Nils Åberg, Göteborg, seperate
2012 Galleri Nils Åberg, Göteborg, separate
2011 Konstfrämjandet, Karlstad, separate
2010 Galleri Heimer, Karlstad
2010 Länsstyrelsens Konstklubb Höstsalong, Karlstad
2010 Galleri Nils Åberg, Göteborg, separate
2010 Liljevalchs Konsthall, "Vårsalongen"
2009 Vadsbo Museum Sommarsalong, Mariestad
2008 Värmlands Konstförenings Höstsalong
2007 Galleri Konst i Karlstad
2007 Brukshotellet, Skoghalls Bruk, separate
2007 Värmlands Konstförenings Höstsalong 
2006 Café August, Karlstad, separate
2006 Café August, Vårsalong, Karlstad
2006 Skoghalls Bibliotek, separate
2005 Nordea, Skoghall, separate
2005 Hammarö Konstförenings samlingsutställningar