ANDY WARHOL

American 1928-1987

Warhol's art production consists largely of portraits, various forms of reproductions of documentary photographs and installations of consumer goods , such as packaging. He said that the beauty and vitality were for sale at the convenience store , such as by washing powder packet and soup cans . For example , he made Campbell's cans and Brillo cartons into works of art . From 1963 onwards created or he starred in films produced in his own studio The Factory . Warhol documented everything with his camera and later on Polaroid . Many famous people were filmed during these so-called Screen Tests , including Mick Jagger , Bob Dylan, Marcel Duchamp and Salvador Dalí .


In 1984 , Warhol collaborated with the young artist Jean-Michel Basquiat , Francesco Clemente, and Keith Haring. Warhol returned to painting with a brush for These artworks , Briefly abandoning the silkscreen method he had used EXCLUSIVELY since 1962. According to estimates by the Whitney Museum of American Art Warhol created throughout his life around 400 Screen Tests , nearly 280 other films and over 4,000 videos.

_________________________

 

Andrew Warhola föddes i Pittsburgh 1928. Hans föräldrar kom från det nuvarande Slovakien. I mitten av 40-talet läste han formgivning vid högskolan Carnegie Institute of Technology i Pittsburgh och efter examen flyttade han till New York. Hela 50-talet var Warhol en lyckad reklamtecknare som fick flera priser för sin grafik.
Warhols konstproduktion består till stor del av porträtt, olika former av reproducerade dokumentära bilder och installationer av konsumtionsvaror, exempelvis förpackningar. Han menade att Skönhetoch vitalitet fanns till salu i närbutiken, som till exempel genom tvättmedelspaket och soppburkar. Exempelvis gjorde hanCampbell's burkar och Brillo-kartonger till konstverk. Från 1963 och framåt skapade eller medverkade han i filmer producerade i den egna studion the factory. Warhol dokumenterade allt med sin filmkamera eller senare på polaroid. Många kända personer blev filmade under dessa så kallade Screen Tests, bland andra Mick Jagger, Bob Dylan, Marcel Duchamp och Salvador Dalí. In 1984, Warhol collaborated with the young artists Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, and Keith Haring. Warhol returned to painting with a brush for these artworks, briefly abandoning the silkscreen method he had used exclusively since 1962. 

Enligt uppskattningar av Whitney Museum of American Art">Whitney Museum of American Art skapade Warhol under hela sitt liv cirka 400 Screen Tests, nästan 280 andra filmer och över 4 000 videos.