CARL-MAGNUS ELANDER

Sweden 1984-

Corrosions

1029 Traces

Carl-Magnus Elander was born in 1984 and is based in Gothenburg, Sweden. He studied architecture at the University of Technology Sydney (UTS) and Chalmers University of Technology in Gothenburg and took his architectural degree (Master of Architecture) in 2012. 

During his studies, he developed and deepened interest and fascination for materials, texture and color. Cold and hard materials such as steel and concrete came close to his heart, and often have a prominent role in his works. The art is a result of many experiments, tests, and manipulations with materials of different properties and qualities. Unexpected textures, formations and color combinations, with shadows and repetition plays an important role and has become the hallmark of his artistic works. The exhibition "1029 traces" is the result of a series of experiments in which everyday objects has given imprint on 1029 stoneware tiles and thus perpetuated the modern fossils.

_________________

 

Carl-Magnus Elander är född 1984 och verksam i Göteborg. Efter arkitekturstudier på University of Technology i Sydney (UTS) och Chalmers tekniska högskola i Göteborg tog han 2012 sin arkitektexamen (Master of Architecture) på Chalmers.


Under studietiden utvecklades och fördjupades hans intresse och fascination för material, textur och färg. Kalla och hårda material som exempelvis plåt och betong ligger honom varmt om hjärtat och har ofta en framträdande roll i hans arbeten.

Hans konst är resultat av en mängd experiment, tester och manipulationer med materialens olika egenskaper och kvaliteter. Oväntade texturer, formationer och färgkonstellationer, där skuggor och upprepningar spelar en viktig roll, har kommit att känneteckna hans konstnärliga verk. 

Utställningen ”1029 traces” är ett resultat av en serie experiment där vardagliga föremål har fått ge avtryck på 1029 stengodsplattor och på så sätt förevigats och blivit moderna fossiler.