CAROLINA FALKHOLT

Swedish 1977-

"Min Jävla Fitta"

16 november 2013

><
1/2

Carolina Falkholt is one of Sweden's most renowned graffiti artists , and has since the late 90 take -let worked to develop the art form of graffiti on a musical , performative and social practice . Falkholt examines its own aesthetic expression as well as graffiti's social opportunities in the gap between graph - fiti that subculture and graffiti as a contemporary artistic expression. Often working Carolina monumental , site-specific and improvisational . Her paintings are emerging in the interaction of several factors such as the biographical , current affairs and local history. Recurring are feminist issues constantly be updated , not least because Falkholt with his art takes too much space in the public sphere and speak loudly about structural injustices which clashes with patriarchal structures , and provoke debate.

 

Carolina Falkholts work process in place is furious and precise. Formally meets the colorful sfumato - similar backgrounds her significant line drawing that form intricate networks. The motifs are semiotic elements of physical nature such as eyes, pussy or hand gestures. 2,013 curated Falkholt the acclaimed exhibition Muzzle-loading at Red Stone . With public works she has such represented in Alingsås , Bengtsfors , Mariestad , Avesta , Härnösand , Luleå and Halmstad . Internationally , she has recently made ​​major monumental paintings in particular Durres in Albania , Rovaniemi in Finland and in Severomorsk in Russia. Carolina Falkholt are inter alia represented in the collections of the Gothenburg Museum of Art , Art Museum and Skövde in Halland cultural history museum.  
_________________________

 

Carolina Falkholt är en av Sveriges internationellt mest kända graffitimålare och har sedan slutet av 90-talet arbetat med att utveckla konstformen graffiti mot en musikalisk, performativ och social praktik. Falkholt undersöker sitt egna estetiska uttryck såväl som graffitins sociala möjligheter i mellanrummet mellan graf- fiti som subkultur och graffiti som samtida konstnärligt uttryck. Ofta arbetar Carolina monumentalt, platsspecifikt och improvisatoriskt. Hennes målningar växer fram i en växelverkan mellan flera faktorer som det biografiska, aktuella samhällsfrågor och lokalhistoria. Återkom- mande är feministiska frågor som ständigt återaktualiseras, inte minst för att Falkholt med sin konst tar stor plats i det offentliga rummet och talar högt om strukturella orättvisor vilket krockar med patriarkala strukturer, och provocerar fram debatt.

Carolina Falkholts arbetsprocess på plats är furiös och exakt. Formellt möter det färgsprakande sfumato- likande bakgrunderna hennes signifikanta linjeteckning som bildar intrikata nätverk. Motiven har semiotiska inslag av kroppslig karaktär som ögon, fittor eller handgester. 2013 curerade Falkholt den uppmärksammade utställningen Mynningsladdare på Röda sten. Med offentliga verk finns hon bl.a. representerad i Alingsås, Bengtsfors, Mariestad, Avesta, Härnösand, Luleå och Halmstad. Internationellt har hon på senare tid gjort stora monumentala målningar i bl.a. Durres i Albanien, Rovaniemi i Finland och i Severomorsk i Ryssland. Carolina Falkholt finns bl.a. representerad i samlingarna på Göteborgs konstmuseum, Skövde konstmuseum och på Hallands kulturhistoriska museum.