ERNST BILLGREN

Swedish 1952 -

Ernst Billgren was born in Stockholm in 1957 and studied at the Volund Art Academy from 1982 to 1987. He is a painter, printmaker, sculptor and writer, debater and film and stage artist. His artistic production ranging across diverse disciplines, ranging from painting, sculpture, stage design, furniture design to literature, films and music. Within the different fields of finding a recurrent theme of continuity, which is recognizable in his studies of the nature of painting, the national romantic and mythological. With great skill working Billgren with different materials such as mosaics, wood, bronze, cement, tile and glass. Characteristic of Ernst Billgren is his reckless way to make assumptions of what constitutes good art on the way. He mixes beautiful painting with kitsch and let animals and birds in finrummen as if it never existed any boundaries. Ernst Billgren leaves no one indifferent. 
_______________________

 

Ernst Billgren föddes i Stockholm 1957 och studerade vid Valands Konsthögskola 1982-1987. Han är målare, grafiker, skulptör och författare, debattör och film– och scenkonstnär. Hans konstnärliga produktion spänner över vitt skilda discipliner och omfattar allt ifrån måleri, skulptur, scenografi, möbeldesign till skönlitteratur, film och musik. Inom de olika verksamhetsområdena finna en motivisk kontinuitet, vilken är igenkännbar i hans undersökningar av naturmåleri, det nationalromantiska och det mytologiska. Med stor hantverksskicklighet arbetar Billgren med olika material som exempelvis mosaik, trä, brons, cement, kakel och glas. Kännetecknande för Ernst Billgren är hans oförvägna sätt att ställa gängse uppfattningar om vad som är god konst på ända. Han blandar skönmåleri med kitsch och släpper in djur och fåglar i finrummen som om det aldrig existerat några gränser. Ernst Billgren lämnar ingen oberörd.