HENRIK VON GERBER

Swedish 1970-

Henrik was as a young heavily influenced by pop art , fashion and music from the 60's. Inspired by the British mod culture , older movies and classic paintings shaped Henrik her painting . Henrik von Gerber is incurable traveler - he absorbs colors , atmospheres, sounds and smells . He observes and photographs, through the camera lens, he freezes the given moments . His images are best described as urban still life, never arranged without perceived in place and then re-created in the arduous , yet joyful work in the studio , in fact the painterly process.

 

Henriks paintings rests in a harmonic tonality ; gray, from soft black to sand , accented by warm colors. He moves instinctively between darkness and light , the light presence and absence of importance in his works. Henrik von Gerber searched his early education in England. Only at North Oxforsdhire School of Artoch ago at City and Guilds of London Art School . It encouraged students include exploring and learning of classical painting , which had a significant impact on Henriks work. 
________________________________

 

Som ung var Henrikstarkt influerad av popkonst, mode och musik från 60-talet. Inspirerad av den brittiska modskulturen, äldre filmer och klassiskt måleri formade Henrik sitt måleri. Henrik von Gerber är obotlig resenär – han absorberar färger, atmosfärer, ljud och dofter. Han observerar och fotograferar, genom kamerans lins fryser han de givna ögonblicken. Hans bilder kan bäst beskrivas som urbana stilleben, aldrig arrangerade utan upplevda på plats och sedan återskapade i det mödosamma, men samtidigt lustfyllda arbetet i ateljén, i själva den måleriska processen. Henriks måleri vilar i en harmonisk tonalitet; grått, från mjukt svart till sand, som accentueras av varmare färger. Han rör sig instinktivt mellan mörker och ljus;ljuset närvaro och frånvaro är av betydelse i hans arbeten.

 

Henrik von Gerber sökte tidigt sin utbildning i England. Först vid North Oxforsdhire School of Artoch sedan vid City and Guilds of London Art School. Där uppmuntrades eleverna bl a att utforska och lära sig av det klassiska måleriet, något som haft en betydelsefull inverkan på Henriks arbeten.

 

Education: 
Konstskolan Basis 1987-1988
North Oxfordshire Technical collage and School of Art 1989-1990
City of guilds of London Art School 1994-1997. 

Exhibitions: 
Galleri Ann Westin/Sotheby's, Stockholm 1998
Galleri Ann Westin/Sotheby's, Stockholm 1999
Werner Åhmell, London 2001 
Showroom Arsenalsgatan 1, Stockholm 2002 
Mall Galleries, London 2004 
Elverket, Stockholm 2004 "Airborn Again"
Elverket, Stockholm 2005 
Galleri Agardh och Tornvall, Group Show, Stockholm 2005
The Art Fair, Stockholm, Galleri Agardh och Tornvall 2006
Galleri Agardh och Tornvall, Stockholm 2006
The Art Fair, Copenhagen, Galleri Agardh och Tornvall 2006
"The Art of Travelling" Gallerie de Suede, Paris 2006
"Bon Voyage " Galleri Agardh och Tornvall, Stockholm 2007
"Going Places" Galleri Agardh och Tornvall, Stockholm 2009
Målningar 2008-2009 Galleri Agardh och Tornvall, Stockholm 2009
Galleri Don Clarre, Torekov. 2010
Målningar 2009-2010 Galleri Agardh och Tornvall, Stockholm
Galleri Don Clarre, Torekov 2010 
Målningar Galleri Nils Åberg, Göteborg 2011 
Galleri Don Clarre, Torekov 
2012 Galleri Agardh & Tornvall