Kajsa Paoli

Swedish

Paoli was born in Uppsala, Sweden.

Between 1988 and 2005 she worked as a self-taught copyist. Her works of art are represented in private collections in several European countries, USA and Asia. Since 2005 she has been exploring drawing from life, searching a new vision which is materialized in this first exhibition.

 

 

_____________________

 

Paoli är född i Uppsala, Sverige.

MEllan 1988 och 2005 arbetade hon som en självlärd copierare. Hennes verk är representerade i privata samlingar i flera Europeiska länder, USA och Asien. Sen 2005 har Kajsa utforskat målandet från själva livet, letandes efter en ny vision vilket är materaliserat i hennes första utställning.