Lars Lerin

 

Sverige 1954

Lerin grew up in the town Sunnemo in northern Värmland, son of a famous hockey player. He studied at Gerlesborgsskolan 1974-75 and at Valands Art Academy in Gothenburg 1980-84. He is considered one of Scandinavia's foremost watercolor painters and has exhibited in both the collection of solo exhibitions in galleries and museums in Sweden, Denmark, Finland, France, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Germany and the USA.

He works in a variety of techniques: watercolor, oil, prints, collage and installation, but it is mainly watercolor painting that has become Lars Lerins hallmark. Watercolour paintings, often in large format, depicting rain heavy clouds hovering over a barren and desolate landscape. They lead us into the interiors industry, cold and empty, yet so vivid that you can smell the aroma of stone and metal, and hear raindrops beating against damp cement floor.

Other scenes creates travelogues from far and wide. The images are combined and are often supplemented with words in the form of comments and notes, and together they create stories, both in the large and the small, the focus shifted from the details of a feeling and a whole. In recent years, the graphics got more space.
In May 2005, opened a permanent Lars Lerin exhibition at Laxholmen in Munkfors. The exhibition was moved in 2011 to Sandgrund in Karlstad where a new museum, Sandgrund Lars Lerin was opened 16 June 2012, created in collaboration between Lars Lerin and the municipality of Karlstad. The museum shows not only Lerins works, but also exhibitions of works by other artists. In Lars Lerins old premises, Laxholmen culture in Munkfors, the other exhibits, such as "The ovanligas museum" 2012.

__________
 

Lerin växte upp i orten Sunnemo i norra delen av Värmland som son till en känd bandyspelare. Han studerade vid Gerlesborgsskolan 1974 - 75 och vid Valands konsthögskola Valands konsthögskola i Göteborg1980-1984. Han räknas som en av Norden främsta akvarellister och har ställt ut i såväl samlings- som separatutställningar på gallerier och museer i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Färöarna, Island, Norge, Tyskland och USA. Han arbetar i flera olika tekniker; akvarell, olja, grafik, collage och installation, men det är främst akvarellmåleriet som blivit Lars Lerins signum. Akvarellmålningar, ofta i stort format, skildrar regntunga moln som svävar över ett kargt och öde landskap. De leder oss in i industrins interiörer, kalla och tomma, men ändå så levande att man kan känna doften av sten och metall och höra vattendroppar slå mot fuktigt cementgolv.

Andra motiv skapar reseskildringar från när och fjärran. Bilderna kombineras och kompletteras ofta med ord i form av kommentarer och anteckningar och tillsammans skapar de berättelser, både i det stora och i det lilla, där fokus förskjutits från detaljer mot en känsla och en helhet. På senare år har också grafiken fått mer plats.
I maj 2005 öppnades en permanent Lars Lerin-utställning på Laxholmen i Munkfors. Utställningen flyttades 2011 till Sandgrund, Karlstad där ett nytt museum, Sandgrund Lars Lerin invigdes 16 juni 2012, skapat i samarbete mellan Lars Lerin och Karlstads kommun. Museet visar inte bara Lerins verk, utan även utställningar med verk av andra konstnärer. I Lars Lerins gamla lokaler, Laxholmen kulturhus i Munkfors, visas andra utställningar, såsom "De ovanligas museum" 2012.