N JONAS ENGLUND

Swedish 1960 -

Litographs

N. Jonas Englund is born and raised in Gothenburg, he grew up in a very creative and artistic home. He began his career as a musician and composer, but the painting eventually took the upper hand. The first solo exhibition was held in 1983 in his hometown. Jonas has for much of his oeuvre has been living and working in the U.S, where his peculiar style took more solid form. The time in Hawaii came to mean much for coloring and choice of subject. The time in America also resulted in an expanded repertoire of very allude to traditional paintings . Contemporary interpretations of Renaissance and Baroque paintings, strongly influenced by growing up in the sixties pop art.

Since a few years back, the concept of "exoticism" has undergone an evolution in Jonas painting. During the many visits abroad came the Swedish fauna that gradually seem as alien as the tropical. To paint the domesticated with new eyes became a big challenge. These concerns, along with a renewed interest in the sacred , come to result in a series of "secular saints", with mainly Scandinavian birds as central figures. There are icon- like, meticulously painted bird studies with self -made handcrafted frames unites art - both realistic and abstract - religion and science. A painting with roots in classic nature painting and Dutch golden age, but with a distinctly modern image, influenced by both abstract expressionism and pop art. In addition, Latin returned to their credit, both as typographic elements and as guarantor of scientific objectivity.

_________________ 

 

N. JONAS ENGLUND är född i Göteborg och växte där upp i en mycket kreativ och konstnärlig hemmiljö. Han började sin yrkesbana som musiker och kompositör, men måleriet tog så småningom överhanden. Den första separatutställningen gick av stapeln 1983 i hemstaden. Jonas har under en stor del av sitt konstnärskap varit bosatt och verksam i USA, där hans säregna stil tog mera fast form. Tiden på Hawaii kom att betyda mycket för kolorit och ämnesval. Men tiden i Amerika resulterade också i en utökad repertoar som i mycket anspelar på klassiskt måleri. Nutida tolkningar av renässans- och barockmåleri, starkt färgade av uppväxten i popkonstens sextiotal. 

Sedan ett par år tillbaka har begreppet "exotism" genomgått en vidare utveckling i Jonas måleri. Under de många utlandsvistelserna kom den svenska faunan att gradvis te sig lika främmande som den tropiska. Att måla det hemtama med nya ögon blev en stor utmaning. Dessa funderingar har, tillsammans med ett nyvaknat intresse för det sakrala, kommit att resultera i en serie "sekulära helgonbilder", med i huvudsak nordiska fåglar som centralgestalter. 
Det är ikonliknande, minutiöst målade fågelstudier med egentillverkade handgjorda ramar som förenar konst – både realistisk och abstrakt – religion och vetenskap. Ett måleri med rötter i klassiskt naturmåleri och holländsk guldålder, men med en klart modern framtoning, influerad av både abstrakt expressionism och popkonst. Dessutom har latinet åter kommit till heder, både som typografiskt element och som garant för vetenskaplig saklighet.

 

Parus Major

N Jonas Englund Litograph 42 x 54 cm 5 500 kr / 590 €