PETER FRIE

Swedish 1947 -

Peter Frie working in one of the oldest art traditions : landscapes in oil on canvas. He repeats his landscapes over and over again with very little variation . This repetition is born it meaningful and each painting bears a new experience. Peter Fries landscape does not exist in reality but are fragments of memory . These landscapes can be transformed into a place where the viewer will recognize themselves as the paintings do not depict a specific place but instead expresses a condition that becomes the lowest common denominator in the collective consciousness. The white forms found in the paintings of great importance , as they distract and raises issues that attract interpretation. Some screens and prevents while the viewer enticed to step into the painting. Education enables the viewer to become a part of its meaning because he can fill in how the white should be interpreted. Peter Frie believes that something is hidden under the white , it is a kind of free zone or a negative area , which contains incomplete portions of the memories he paints . The white shapes are an abstraction of the landscape and is part of the whole. Balance occurs between harmony and beauty counter anxiety and distraction. Peter Frie is represented including the Moderna Museet, Malmö Art Museum , Kiasma and Atheneum in Helsinki and at Friesichen Museum in Holland.


______________

Peter Frie arbetar i en av de äldsta konsttraditioner: landskap i olja på duk. Han upprepar hans landskap om och om igen med mycket lite variation. Denna upprepning föds det meningsfullt och varje målning bär en ny upplevelse. Peter Fries landskap finns inte i verkligheten utan är fragment av minne. Dessa landskap kan omvandlas till en plats där tittaren känner igen sig själva som målningarna inte skildra en viss plats utan uttrycker ett tillstånd som blir den minsta gemensamma nämnaren i det kollektiva medvetandet. De vita former som finns i målningarna av stor betydelse, eftersom de distraherar och väcker frågor som lockar tolkning. Vissa skärmar och förhindrar samtidigt betraktaren lockas att kliva in i målningen. Utbildning gör att betraktaren att bli en del av dess betydelse för att han kan fylla i hur det vita ska tolkas. Peter Frie anser att något är dolt under den vita , det är ett slags frizon eller ett negativt område, som innehåller ofullständiga delar av de minnen han målar. De vita former är en abstraktion av landskapet och är en del av det hela. Balans uppstår mellan harmoni och skönhet motverka ångest och distraktion. Peter Frie är representerad bland annat på Moderna Museet, Malmö Konstmuseum , Kiasma och Ateneum i Helsingfors och på Friesichen Museum i Holland.