Stanislaw Zoladz

Polish 1952 -

Originals
LItography
 

 

Stanislaw Zoladz born in Poland, and he received his artistic training at the Cracow Academy of Fine Arts. Since 1978 he works and lives in Sweden. The motives for his watercolors find Stanislaw where the light is at its most exciting. In the summer he paints far out in the archipelago where the foliage turns into bare rocks. He paints very nature. But often there with a human footprint in the subject. It may be an old tractor in the fields, or a red cottage on the horizon. All Stanislaws paintings have a common denominator, and that is his depiction of light.
____________

Stanislaw Zoladz är född i Polen och han fick sin konstnärliga utbildning på Kraków Academy of Fine Arts. Sedan 1978 är han verksam i Sverige. Motiven för sina akvareller hittar Stanislaw där ljuset är som mest spännande. På sommaren målar han långt ute i skärgården där lummigheten övergår i kala klippor. Han målar mycket natur. Men ofta finns det med ett mänskligt fotavtryck i motivet. Det kan vara en gammal traktor på åkern, eller en röd stuga vid horisonten. Alla Stanislaws målningar har en gemensam nämnare, och det är hans återgivning av ljuset.