TIMO SOLIN

Finish 1947

Timo Solin, svensk/finsk skulptör född i Tammerfors, Finland. Solin är att betrakta som autodidakt. I sin konst inspireras Solin av den mänskliga kroppen, främst den kvinnliga. I början av sin karriär arbetade han i trä och brons i Henry Moores anda. På senare år har han skapat kraftfulla och expressiva skulpturer i plåt, ofta med starka blåa och röda färger. Hans skulpturer engagerar betraktaren och lämnar ingen oberörd.

Sedan mitten av 80-talet har Timo Solin varit en flitig utställare runt om i världen - Watau Gallery, Nairobi, Kenya - Oliva Mara Gallery, Madrid, Spanien - Schiller Wapner Gallery, New York, NY USA - Palais des Expositions, Lyon, Frankrike - Liljevalchs Konsthall - Expositum, Mexico City, Mexico - Hafnarfjördur skulpturpark, Island - Hakone & Utsugushi-ga-hara friluftsmuseum, Japan - Stockholm Art Fair - Sothebys - Mariehamns Stadspark, Åland - Galleri Saskia, Tampere, Finland - Palm Beach och Chicago Art Fair för att nämna ett urval.

____________________

 

Timo Solin, Swedish / Finnish sculptor born in Tampere, Finland. Solin are considered to be self-taught. In his art inspired Solin of the human body, particularly the female. Early in his career he worked in wood and bronze Henry Moore's spirit. In recent years, he has created powerful and expressive sculptures in metal, often with strong blue and red colors. His sculptures engage the viewer and leaves no one untouched. 

Since the mid-80s, Timo Solin been a regular exhibitor around the world - Watau Gallery, Nairobi, Kenya - Oliva Mara Gallery, Madrid, Spain - Schiller Wapner Gallery, New York, NY USA - Palais des Expositions, Lyon, France - Liljevalch - Expositum, Mexico City, Mexico - Hafnarfjördur sculpture park, Iceland - Hakone & Utsugushi-ga-hara Open Air Museum, Japan - Stockholm Art Fair - Sothebys - Mariehamn City Park, Åland - Gallery Saskia, Tampere, Finland - Palm Beach and the Chicago Art Fair to name a selection.

Timo Solin