Tobias Liljeborg

Swedish 1983-

Tobias Liljeborg är född 1983 och uppvuxen i Oskarshamn vid Smålands Östersjökust. Tobias är en självlärd konstnär, han arbetar främst med akvarell och har de stora mästanra som inspiration.

 

"Jag dras till de öde landskapen, där ljuset och färgerna spelar den stora rollen. Tanken med mina målningar är att skapa en viss känsla och atmosfär, snarare än att fylla dem med detaljer. Himlarna får alltid ta stort utrymme. Där kan jag låta färgerna och vattnet flöda fritt. Att jag fastnade för akvarell har not mycket att göra just med dess spontana inslag. Man vet aldrig riktigt hur slutresultatet ska bli. Man måste låta färgerna och vattnet göra sin del i processen. Försöker man kontrollera det för mycket blir det sällan bra. Dessutom gillar jag att jobba ganska snabbt och där passar akvarellfärgerna mig". Tobias Liljeborg
____________________

 

Tobias Liljeborg is born 1983 and raised in Oskarshamn at Smålands estcoast.  Tobias is a selftought artist, he works foremost in watercolour and has the biggest masters as inspiration.

 

"I'm drawn to the deserted landscape, where light and colors play the main role. The thought with my paintings is to create a certain feeling and atmosphere, rather than filling them with details. The heavens will always take big space. Where I can let the colors and the water flow freely. I fell for watercolor has much to do with its spontaneous elements. You never really know what the end result will be. You have to let the colors and the water do its part in the process. If you try to control it too much, it rarely becomes good. I also like to work pretty fast and thats why watercolors suit me. " Tobias Liljeborg

 

 

 

 

"